Voor de verkoop van uw huis is een goed inzicht in vraag en aanbod en kennis van de markt absoluut noodzakelijk. Met ons deskundig oordeel en de marktsituatie op dit moment, maken wij de allerbeste prijs voor uw huis.

Het kan zijn dat u wellicht met kinderen op komst groter wilt gaan wonen, of dat u juist toe bent aan een kleiner huis, nu alle kinderen de deur uit zijn. Of misschien wilt u wel geld vrij maken voor andere zaken die prioriteit hebben. Of gaat u van baan veranderen en wilt u daarom verhuizen. Kortom, allemaal hele specifieke situaties die om een hele persoonlijke aanpak vragen. In een eerste gesprek hierover zijn uw wensen, financiële (on)mogelijkheden en eventueel vervangende woonruimte bepalend voor het uitzetten van de verkoopstrategie. Vervolgens geven wij u inzicht in de ontwikkeling van de marktsituatie van dit moment.

Waarde van uw woning

De waarde van uw woning is van vele factoren afhankelijk. Zo zijn omgeving, ligging, grootte, indeling, bouwstijl, bouwkundige staat, staat van onderhoud en mate van uniciteit de belangrijkste. Vervolgens bespreken wij met u de vraag- en verkoopprijs.

Uw woning in verkoop?

Na het maken van professionele foto’s, tekeningen en een verkooptekst wordt uw woning in het makelaarssysteem aangemeld, de woning verschijnt dan ook op onze website en Funda. Een foto van uw woning, met begeleidende tekst, komt ook te hangen in de etalage zodat het onder de aandacht komt van passanten.

Vertrouwelijke opdracht

Maar het kan ook zijn dat u geen prijs stelt op zoveel ruchtbaarheid. Het is dan mogelijk ons een zogeheten vertrouwelijke opdracht tot verkoop te geven. De route hiervan bespreken wij graag met u in een persoonlijk gesprek.

Bezichtigingen

Zodra uw woning in verkoop is en kandidaat-kopers zich melden voor een bezichtiging, geven wij eerlijke, deskundige en relevante informatie over uw huis.

Bieding

Op het moment dat er een bieding uitgebracht wordt op uw huis, laten wij u dit zo snel mogelijk weten. Wanneer het openingsbod, na ons gezamenlijk overleg en advies, wordt geaccepteerd, zijn we vanaf dat moment officieel in de onderhandelingsfase. De weg voor een mogelijke andere kandidaat-koper is dan geblokkeerd. In deze fase adviseren wij u omtrent het uit brengen van tegenbiedingen, over roerende zaken die wel of niet achterblijven, over de opleveringsdatum, over ontbindende voorwaarden. Bij een kandidaat-koper zonder makelaar is het voor u van belang dat wij de financierings- en vestigingsmogelijkheden onderzoeken.

Koopovereenkomst

Zorgvuldig worden alle gemaakte afspraken schriftelijk door ons vastgelegd in de zgn. voorlopige koopakte, die volgens de richtlijnen van de NVM wordt opgesteld. Een kopie hiervan krijgt u zo snel mogelijk ter bestudering toegezonden. Mogelijke vragen over de inhoud hiervan kunt u ons direct stellen of tijdens onze afspraak voor het tekenen van de koopakte bij ons op kantoor. U als verkoper ondertekent de koopovereenkomst eerst. Na het ondertekenen van de koper wordt de akte door ons verzonden naar de door de koper gekozen notaris. Pas op het moment dat beide partijen de koopakte getekend hebben, is er sprake van een koopovereenkomst.

Drie dagen termijn

Een koper mag, na een kopie van de door beide partijen getekende koopakte ontvangen te hebben, gedurende drie werkdagen zonder opgaaf van reden van de koop afzien. Deze regel is bedoeld om kopers te beschermen tegen overhaaste beslissingen in een hectische markt.

Notaris

De notaris is de persoon die zorgt voor de verdere (financiële) afwikkeling. Dit houdt onder andere in dat de aflossing van uw mogelijke hypotheek plaatsvindt op de dag van de eigendomsoverdracht. De makelaarscourtage wordt verrekend, evenals de zakelijke lasten als onroerende zaakbelasting, rioolrechten e.d. voor de resterende maanden van het lopende jaar. Een aantal dagen voor de datum van de eigendomsoverdracht ontvangt u van de notaris de concept-akte en een uitnodiging voor ondertekening. Deze gaat vergezeld van de zogenaamde 'nota van afrekening'. Laatstgenoemde omvat het overzicht van de totale financiële afwikkeling, zoals hierboven al genoemd.

Inspectie en overdracht

Voor de overdracht lopen wij samen met u en de koper(s) door de woning om deze te inspecteren. Daarna gaan wij gezamenlijk naar de Notaris voor de overdracht. Na de overdracht bij de notaris is de woning officieel verkocht en is de overdracht naar de kopers. Het is mogelijk dat u bij thuiskomst nog vragen heeft. Ook dan staan wij uiteraard voor u klaar om deze te beantwoorden.