Campagne Makelaardij als “Aankoopmakelaar”

Aanbod

Wij brengen dan, samen met u, uw woonwensen in kaart en bespreken daarbij uitgebreid uw eisen en verlangens wat betreft de omgeving, ligging, type en indeling van het huis. Middels het uitwisselingssysteem, ontvangt u dan dagelijks van ons het meest actuele aanbod per email.

Bezichtiging

Zodra u belangstelling heeft voor een huis en u wilt dat bezichtigen, maken wij met de eigenaar van het huis of diens makelaar een afspraak. Na de bezichtiging spreken wij de bevindingen met u door.

Uw droomhuis gevonden?

Als ineens, meestal onverwacht, dat ene huis daar is, als uw makelaar beoordelen wij de reële waarde. Een aantal factoren is daarbij van invloed zoals de bouwkundige staat en wijze van onderhoud, de ligging, de mate van courantheid, het bestemmingsplan, milieuverklaringen, verborgen gebreken, uit- en verbouwmogelijkheden, mogelijke overname van roerende zaken, de opleveringsdatum. Wij raden u altijd aan het huis dat u wilt gaan kopen bouwtechnisch te laten onderzoeken.

Bieden

Op het moment dat u zeker weet het huis te willen kopen, starten wij voor u de onderhandelingen met de eigenaar van het huis of diens makelaar, waarbij wij u behoeden voor snelle en emotionele beslissingen. Vervolgens adviseren wij u omtrent het uit te brengen openingsbod, ons verdere standpunt omtrent tegenbiedingen, over roerende goederen die wel of niet achter (moeten) blijven, over de opleveringsdatum, over ontbindende voorwaarden. In deze fase hebben wij veelvuldig contact met u en bespreken wij iedere te nemen stap, waarbij u kunt rekenen op ons deskundig en betrouwbaar advies. Uw stem blijft uiteraard beslissend.

Koopovereenkomst

Na deze mondelinge overeenstemming wordt er een (schriftelijke) koopovereenkomst opgesteld volgens de NVM richtlijnen. Een kopie hiervan krijgt u zo snel mogelijk ter bestudering toegezonden. Mogelijke vragen over de inhoud hiervan kunt u ons direct stellen of tijdens onze afspraak voor het tekenen van de koopakte bij ons op kantoor. Na de verkoper tekent u de akte en wordt deze verzonden naar de door u gekozen notaris. In de koopakte is opgenomen dat u aan de notaris voor een bepaalde datum een waarborgsom dient te voldoen. Een bankgarantie is echter ook mogelijk. Pas op het moment dat beide partijen de koopakte getekend hebben, is er sprake van een koopovereenkomst.

Drie dagen termijn

Een koper mag, na een kopie van de door beide partijen getekende koopakte ontvangen te hebben, gedurende drie werkdagen zonder opgaaf van reden van de koop afzien. Deze regel is bedoeld om kopers te beschermen tegen overhaaste beslissingen in een hectische markt.

Notaris

De notaris is de persoon die zorgt voor de verdere (financiële) afwikkeling. Dit houdt onder andere in dat de bijbehorende kosten zoals overdrachtsbelasting, leveringsakte, makelaarscourtage, hypotheekakte en afsluitprovisie bij de notaris worden verrekend. Tevens worden bij de notaris zakelijke lasten zoals onroerende zaakbelasting, rioolrechten e.d. voor de resterende maanden van het lopende jaar verrekend. Een aantal dagen voor de datum van de eigendomsoverdracht ontvangt u van de notaris de concept-akten en een uitnodiging voor de ondertekening. Deze gaat vergezeld van de zogenaamde 'nota van afrekening'. Laatstgenoemde omvat het overzicht van de totale financiële afwikkeling, zoals hierboven al genoemd.

Inspectie en overdracht

Voor de overdracht lopen wij samen met u en de verkopers door de woning om deze te inspecteren. Is de woning nog in de staat zoals u deze gekocht heeft? Daarna gaan wij gezamenlijk naar de notaris voor de overdracht. Na de overdracht bij de notaris bent u dan de eigenaar van uw nieuwe huis. Het is mogelijk dat u bij thuiskomst nog vragen heeft. Ook dan staan wij uiteraard voor u klaar om deze te beantwoorden.