De Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs in onroerende goederen (NVM) gaat ver in de eisen, die zij aan haar leden stelt. Het lidmaatschap van de NVM is niet vrijblijvend. Het houdt voor alle leden een aantal verplichtingen in, die u als koper de nodige zekerheid en kwaliteit bieden.

De NVM-leden zitten volop in de praktijk.

Aan de dagelijkse leiding van de kantoren van NVM-leden worden kwalitatieve eisen gesteld. De leden zijn onderworpen aan tuchtrechtelijk toezicht. Dit toezicht oefenen onafhankelijke tuchtcolleges uit. De NVM-leden zijn verplicht de Voorwaarden van de NVM te hanteren. Een onafhankelijke commissie doet in twijfelgevallen bindende uitspraken.

Begeleiding van de verkoper òf de koper.

Nooit beiden tegelijk. Sinds 1 februari 1983 is het bij Wet niet meer toegestaan voor twee partijen met betrekking tot hetzelfde onroerend goed als enige makelaar op te treden; deze dubbele belangenbehartiging is toen derhalve afgeschaft. Een zéér goede zaak. 

Natuurlijk kunnen wij u wel bij de verkoop van uw huidige object en de aankoop van een nieuw object van a tot z begeleiden.